Zajęcia

W szkole akrobatyki powietrznej MAGIFLY

Co się dzieje podczas zajęć?

Na początku obowiązkowo rozgrzewka, zaczynamy od ćwiczeń dynamicznych. Następnie przechodzimy do wzmacniania ciała, budowania siły mięśniowej, co jest szczególnie ważne w sportach aerialowych. Kolejno przystępujemy do rozciągania, szpagaty i mostki to dla aerialistek codzienność  Podczas zajęć poznajemy także podstawy elementów gimnastyki i akrobatyki. Następnie to na co wszyscy czekają, główna część programu – zaczynamy trening z przyrządem. Na początku swojej przygody z szarfą ćwiczenia wykonujemy tylko z ziemi. Pod szarfami zawsze znajdują się materace zabezpieczające.  Uczymy się podstawowych technik plątania nóg i rąk, jak również wykonujemy elementy na supełku (zawiązana szarfa). W kolejnych etapach uczymy się różnych sposobów wchodzenia na szarfę i z czasem wykonujemy figury poznane w poprzednich etapach coraz wyżej. Będąc już średnio-zaawansowanym i zaawansowanym uczestnikiem zajęć poznajesz elementy akrobatyczne tzw. spadki.

Jak przygotować się do zajęć?

Na zajęcia akrobatyki na szarfie obowiązuje strój sportowy przylegający do ciała. Najlepiej sprawdza się body i legginsy lub pełen kombinezon. Część treningu na szarfie ćwiczymy na boso. Do rozgrzewki można mieć skarpetki lub baletki. Ubranie powinno zakrywać kolana i pachy ze względu na możliwe otarcia i oparzenia od szarfy. Każda biżuteria jest zabroniona – może uszkodzić materiał z którego zrobiona jest szarfa. Włosy dłuższe niż do ramion powinny być związane.

REGULAMIN MAGIFLY

 1. WSTĘP

Szkoła Akrobatyki Powietrznej MAGIFLY (dalej zwana „Szkoła”) prowadzi zajęcia wg grafiku.

Szkoła należy do Magdalena Czarny; 25-645 Kielce; ul. Piekoszowska 330B; NIP: 959-204-77-66; REGON: 520504726

 

 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Szkoła oferuje zajęcia indywidualne i grupowe, dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
 2. Zapisanie się na zajęcia organizowane przez Szkołę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Kursant zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią.
 4. W przypadku, gdy osoba niepełnoletnia nie stosuje się do regulaminu, odpowiedzialnością zostają obarczeni prawni opiekunowie.
 5. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym czasie.

 

3.  UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Do uczestnictwa w zajęciach grupowych Szkoły upoważnia wykupienie: wejścia na pojedyncze zajęcia lub karnetu.
 2. Klient, który nie wykupi żadnej z powyższych form wejścia, nie ma prawa przebywać na zajęciach i korzystać z usług oferowanych przesz Szkołę.
 3. Klient ma prawo wykupić w Szkole zajęcia indywidualne z instruktorem, w tym celu prosimy o kontakt bezpośrednio z naszą Szkołą.
 4. Każdy pracownik Szkoły ma prawo wyprosić klienta z sali zajęć oraz z budynków Szkoły za zachowanie naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz uniemożliwiające innym klientom pełne korzystanie z oferty Szkoły.
 5. Zapisanie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją: Zgody na uczestnictwo w zajęciach.
 6. Opłaty wniesione za karnety nie podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności z winy klienta.
 7. Nieobecności zgłoszone maksymalnie dnia poprzedzającego dane zajęcia do godziny 18:00 – można odrabiać w ciągu 3 miesięcy od ich wystąpienia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odrobienia zajęć.
 8. Jeżeli nieobecność nie zostanie zgłoszona w terminie zajęcie z karnetu przepadają, a opłata nie zostanie zwrócona.
 9. Uczestnik zajęć może wziąć udział w zawodach, turniejach, pokazach akrobatyki powietrznej tylko za zgodą trenera Szkoły Magifly.
 10. Uczestnik w czasie w którym uczęszcza na kursy w Szkole Magifly jest zobowiązany do udziału w zawodach, turniejach, pokazach reprezentując Szkołę MAGIFLY.

 

4. ODWOŁANIE, PRZESUNIĘCIE ZAJĘĆ LUB ROZWIĄZANIE GRUPY

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu lub rozwiązania grupy w przypadku:
 2. zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób wymaganych do przeprowadzenia zajęć grupowych;
 3. nagłej niedyspozycji instruktora prowadzącego grupę;
 4. innych powodów niezależnych od szkoły;
 5. W powyższych przypadkach osoby, które dokonały wpłat mają prawo do:
 6. zwrotu pełnej kwoty za zajęcia, które nie odbyły się z winy szkoły;
 7. wykorzystania wejścia w ramach innych, wskazanych przez szkołę zajęć.

 

5. CENNIK

Karnety miesięczne
(do wykorzystania w jednym miesiącu dla jednej osoby, płatne do 7 dnia miesiąca):

Bez karnetu – 1 zajęcia (60 min) – 55 zł
4 zajęcia (60 min) – 180 zł
8 zajęć (60 min) – 290 zł
12 zajęć (60 min) – 360 zł

_____________________________
Karnety dla grupy turniejowej
OPEN – 370 zł  (treningi grup turniejowa MINI, turniejowa MAXI i grupa 3 – 48 godzin miesięcznie)
8 zajęć (90 min) – 310 zł
12 zajęć (90 min) – 340 zł
Zniżka dla rodzeństw: -10%

6. PŁATNOŚCI

 1. Numer konta: 06 1240 4416 1111 0011 1009 1586
 2. Tytuł przelewu: miesiąc/rok/imię nazwisko/jaki karnet
  Przykład:
  09/2023/Ala/Nowak/4 zajęcia
  09/2023/Ola/Kowalska/OPEN/zniżka rodzeństw
 3. Płatności należy dokonywać poprzez przelew bankowy na podany powyżej numer konta lub gotówkowo.
 4. Wpłatę kwoty za karnet miesięczny należy uregulować do 7 dnia danego miesiąca.
 5. Po zapisaniu na pierwsze zajęcia należy zapłacić za jednorazowe wejście, po zdecydowaniu o dołączeniu do kursu należy uregulować pozostałą część karnetu miesięcznego.
 6. Karnety można wykupić jedynie do 7 dnia miesiąca, przekroczenie tej daty wiąże się z koniecznością uregulowania każdego wejścia w miesiącu jako jednorazowe wejście (55 zł/1h).

 

 7. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć w Szkolę, każdy klient zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój oraz obuwie odpowiednie do wybranego rodzaju zajęć.
 2. Na salę można wejść wyłącznie w obuwiu zmiennym, np. baletki lub w skarpetkach lub na boso. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo poprosić kursanta o opuszczenie sali.
 3. W przypadku wszystkich zajęć w Szkole uprasza się o niestosowanie przed zajęciami balsamów i olejków do ciała, błyszczyków do ust oraz innych kosmetyków kolorowych.
 4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć (np. kontuzje) powstałe na terenie Szkoły. Za wszystkie urazy, mikro urazy czy kontuzje podczas zajęć: osób niepełnoletnich – odpowiedzialność biorą opiekunowi prawni; osób pełnoletnich – odpowiedzialność ponoszą sami.
 5. Przed wykupieniem wejścia na zajęcia organizowanych przez Szkołę każdy klient powinien we własnym zakresie: skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach ruchowych oferowanych przez Szkołę; zapoznać się ze skutkami ubocznymi ćwiczeń na wybranych zajęciach tj. siniaki, otarcia, odciski, aby nie wnosić z ich powodu pretensji do Szkoły; osoba zapisująca się na kurs bądź opiekun prawny zapisujący dziecko na kurs powinien skontrolować wcześniej swój/dziecka stan zdrowia.
 6. Kursant ma prawo cenne lub osobiste rzeczy zabrać ze sobą na salę, w której odbywają się wykupione przez nie go zajęcia. Za rzeczy wartościowe pozostawione bez kontroli na terenie szkoły, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Szkoła nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków. Uczestnik zajęć może ubezpieczyć się we własnym zakresie.

 

 8. POKAZY, ZAWODY, GRUPY REPREZENTUJĄCE

 1. Grupa Turniejowa bierze udział w zawodach, pokazach i reprezentuje naszą szkołę.
 2. Aby dołączyć do grupy Turniejowej trzeba zdać egzamin z umiejętności na szarfie i elementów gimnastyki.
 3. Członkowie grupy turniejowej zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach minimum 2 razy w tygodniu i brania udziału w dodatkowych zajęciach akrobatyki/tańca organizowanych przez Szkołę minimum raz w miesiącu.
 4. Odpowiedzialność za dziecko biorące udział w zawodach/pokazach ponosi prawny opiekun.

 

9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Za szkody na terenie Szkoły powstałe w wyniku celowego działania klienta, klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
 2. Na salach podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie instruktor prowadzący zajęcia oraz kursanci danej grupy.
 3. Na terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania narkotyków czy innych środków odurzających.
 4. Osoby, które weszły na teren studia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających mają bezwzględny zakaz uczestnictwa w zajęciach Szkoły oraz zostaną poproszone o opuszczenie szkoły.

 

 10. ZASADY RYGORU SANITARNEGO W TRAKCIE PANDEMII

 1. Na zajęcia do budynków Szkoły wchodzimy nie wcześniej niż 10 min przed rozpoczęciem wykupionych zajęć.
 2. Dezynfekcja: przed wejściem lub zaraz po wejściu do budynków szkoły dezynfekujemy ręce przygotowanym płynem; bezpośrednio przed wejściem na salę treningową dezynfekujemy ręce; po skończonym treningu należy zdezynfekować ręce.
 3. Informujemy, że w treningu nie mogą brać udziału osoby, u których występują jakiekolwiek objawy choroby (gorączka, kaszel, wzmożone kichanie lub katar). W takim wypadku proszę pozostać w domu i skorzystać z telefonicznej porady medycznej.

 

 11. KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Magdalena Czarny MAGIFLY; 25-645 Kielce; ul. Piekoszowska 330B; NIP: 959-204-77-66
 2. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym oraz przy zapisie na zajęcia, obejmujące: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres email i numer telefonu, będą przetwarzane w celach realizacji zamówionych usług oraz w celach marketingowo-informacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami danych będą także podmioty świadczące usługi hostingowe oraz prawne. Podanie danych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej lub emisja (wyświetlanie) reklamy spersonalizowanej pod kątem Twoich zainteresowań. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora (Szkoły).
 3. Zapisanie się na zajęcia Szkoły jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Magdalena Czarny MAGIFLY; 25-645 Kielce; ul. Piekoszowska 330B; NIP: 959-204-77-66 w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).
 4. Zapisanie się na zajęcia w Szkole jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć (w tym dziecka, którego zapisujący jest opiekunem prawnym) przez Magdalena Czarny MAGIFLY; 25-645 Kielce; ul. Piekoszowska 330B; NIP: 959-204-77-66 do celów informacyjno-promocyjnych związanych z działalnością Szkoły, w formie zdjęć, filmów, utworów, w tym zamieszczanych na stronach internetowych, czy serwisach społecznościowych firm i partnerów z nim współpracujących.

Szybki Kontakt

mcaerialist@gmail.com
698-534-020

14 + 2 =